دعوت به همکاری

جهت درخواست همکاری با شرکت ارتباطات فن کام کیش ،مشخصات خود را در فرم زیر وارد نموده و فایل رزومه خود را بارگذاری نمایید